เที่ยวชมเทศกาลน้ำประเทศกัมพูชา

‘เทศกาลน้ำ’ จัดเป็นเทศกาลสำคัญของประเทศกัมพูชา เป็นอีกเทศกาลหนึ่งอันมีความน่าสนใจ และน่าไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองดูสักครั้ง ในงานเทศกาลนี้มีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือยาว , การแสดงพลุดอกไม้ไฟ ตลอดจนมีการเดินขบวนพาเหรด บริเวณทะเลสาบ ‘โตนเลสาบ’ ที่มีชื่อเสียง ‘เทศกาลน้ำ’ มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำซึ่งคุณไม่ควรพลาด ‘เทศกาลน้ำ’ มีการจัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ จวบไปจนถึงแรม 1 ค่ำ ในเดือนพฤศจิกายน โดยเป็นวันหยุดทางราชการ 3 วัน โดยเทศกาลนี้มีความคล้ายคลึงกับประเพณีลอยกระทง เพราะมีจุดประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณแม่น้ำโขง และแสดงความรู้ซึ่งถึงบุญคุณต่อทะเลสาบโตนเลสาบ ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติอันงดงามนำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวกัมพูชา เมื่อน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นสูง ก็จะไหลหลากไปยังทะเลสาบ เพราะในช่วงปลายฤดูฝนเดือนพฤศจิกายน น้ำในทะเลสาบก็ลดหลั่นลงมา จึงทำให้น้ำจำนวนมหาศาลไหลลงกลับมาสู่แม่น้ำโขงอีกครั้ง โดยชาวกัมพูชาก็จะร่วมกันลอยทุ่น ซึ่งประดับด้วยดวงไฟให้ส่องแสงสว่างไสวไปตามแม่น้ำโขง การแข่งเรือในเทศกาล การแข่งเรือ คือ การรำลึก ถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ศตวรรษ 12 ณ ยุคเมืองพระนคร อาณาจักรเขมร ที่กำลังมีความเจริญรุ่งเรือง โดยมีชัยชนะอาณาจักรจาม ต่อการต่อสู้รบทางเรือ การแข่งเรือจะเริ่มต้นจากบริเวณแม่น้ำโขง ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเขมรินทร์ ณ […]