เทศกาลจากทั่วโลกมีทั้งแปลกและอลังการ เรียกได้ว่าเป็นสีสันหนึ่งของประเทศหรือเมืองนั้นๆ และยังส่งผลต่อความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย