‘เทศกาลน้ำ’ จัดเป็นเทศกาลสำคัญของประเทศกัมพูชา เป็นอีกเทศกาลหนึ่งอันมีความน่าสนใจ และน่าไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองดูสักครั้ง ในงานเทศกาลนี้มีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือยาว , การแสดงพลุดอกไม้ไฟ ตลอดจนมีการเดินขบวนพาเหรด บริเวณทะเลสาบ ‘โตนเลสาบ’ ที่มีชื่อเสียง

เทศกาลน้ำ มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำซึ่งคุณไม่ควรพลาด

‘เทศกาลน้ำ’ มีการจัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ จวบไปจนถึงแรม 1 ค่ำ ในเดือนพฤศจิกายน โดยเป็นวันหยุดทางราชการ 3 วัน โดยเทศกาลนี้มีความคล้ายคลึงกับประเพณีลอยกระทง เพราะมีจุดประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณแม่น้ำโขง และแสดงความรู้ซึ่งถึงบุญคุณต่อทะเลสาบโตนเลสาบ ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติอันงดงามนำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวกัมพูชา เมื่อน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นสูง ก็จะไหลหลากไปยังทะเลสาบ เพราะในช่วงปลายฤดูฝนเดือนพฤศจิกายน น้ำในทะเลสาบก็ลดหลั่นลงมา จึงทำให้น้ำจำนวนมหาศาลไหลลงกลับมาสู่แม่น้ำโขงอีกครั้ง โดยชาวกัมพูชาก็จะร่วมกันลอยทุ่น ซึ่งประดับด้วยดวงไฟให้ส่องแสงสว่างไสวไปตามแม่น้ำโขง

การแข่งเรือในเทศกาล

การแข่งเรือ คือ การรำลึก ถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ศตวรรษ 12 ณ ยุคเมืองพระนคร อาณาจักรเขมร ที่กำลังมีความเจริญรุ่งเรือง โดยมีชัยชนะอาณาจักรจาม ต่อการต่อสู้รบทางเรือ การแข่งเรือจะเริ่มต้นจากบริเวณแม่น้ำโขง ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเขมรินทร์ ณ กรุงพนมเปญ โดยมีสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งประเทศกัมพูชา ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ร่วมด้วยนายกรัฐมนตรี , ประธานรัฐสภา และเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายตำแหน่งด้วยกัน

มาทำความรู้จักกับโตนเลสาบ

‘โตนเลสาบ’ เป็นทะเลน้ำจืดมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกประมาณ 5- 6 เมตร แต่ถ้าเข้าสู่ฤดูน้ำหลาก ถ้านำมาเปรียบเทียบกับแผ่นดิน จะมีขนาดใหญ่กว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครถึง 7 เท่า ขนาดจะขยายออกถึง 16,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกก็เพิ่มมากขึ้นมากถึง 15 เมตร โตนทะเลสาบ มีลักษณะเป็นแก้มลิงอันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีหน้าที่กักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลาก ช่วยป้องกันน้ำท่วม อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาธรรมชาติ และน้ำนี้สามารถนำมาใช้ในภาคเกษตรได้อีกด้วย โดยเหตุการณ์น้ำหนุนได้พัดพาตะกอน รวมทั้งแร่ธาตุในแม่น้ำจำนวนมาก ขึ้นไปทับถมส่งผลให้ดินแดนซึ่งน้ำได้ไหลย้อนขึ้นไป เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร จึงทำให้กลายเป็นแหล่งที่สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ประเทศกัมพูชาได้ นอกจากนี้อาหารจาน ปลา จึงเป็นแหล่งอาหารที่มีความสำคัญซึ่งพลาดไม่ได้ ก็ได้มาจากโตนทะเลสาบแห่งนี้นั่นเอง