ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จ. นครศรีธรรมราช

ในภาษาท้องถิ่นเรียกว่าวันนี้ว่าวันชิงเปรต จัดขึ้นในเดือน 10  หรือ เดือนกันยายน เป็นการทำบุญกลางเดือน 10 เพื่อนำเครื่องอุปโภคกับเครื่องบริโภค ไปถวายพระพร้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยประเพณีนี้เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวพุทธแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพวกเขาเชื่อมีความเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตน ได้แก่ ปู่ , ย่า, ตา , ยาย รวมทั้งญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ถ้ากระทำความชั่วก็ย่อมตกนรกและเป็นเปรต ใช้ชีวิตอย่างทนทุกข์ทรมานในอเวจี โดยอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศให้ในแต่ละปีมาดำรงชีวิต เพราะฉะนั้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เปรตจะถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาขอรับส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง และจะเดินทางกลับนรกในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ในช่วงนี้เองที่ลูกหลานและญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ ต้องนำอาหารไปทำบุญที่วัด พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย ถือเป็นการแสดงความกตัญญูซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาในงานบุญสารทเดือนสิบ

พิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบ

ในวันแรม 13 ค่ำเดือน 10 ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมจะทำการบรรจุ อาหาร , ขนมเดือน 10 จัดลงในภาชนะที่เตรียมไว้ เช่น ถาด หรือกะละมัง เป็นต้น โดยชั้นล่างสุดจะเป็นที่ใส่อาหารแห้ง , ชั้น 2 ใส่พืชผัก , ชั้น 3 เป็นพวกของใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนชั้นบนสุด วางด้วยขนมประจำเดือน 10 โดยขนมแต่ล่ะชนิดล้วนมีความหมายเป็นของตนเอง ได้แก่ ขนมลา คือ เสื้อผ้าเพื่อให้บรรพบุรุษได้ใช้นุ่งห่ม , ขนมบ้า ใช้แทนลูกสะบ้า เอาเล่นเพื่อต้อนรับสงกรานต์ , ขนมพอง เป็นดั่งแพให้ผู้ตายใช้เป็นพาหนะในการข้ามห้วยทุกข์ ห้วงแห่งบาปหรือเวร , ขนมดีซำ เป็นเงินตราไว้จับจ่ายใช้สอย และสุดท้าย ขนมกง เป็นเครื่องประดับ ใช้ตกแต่งร่างกายให้เกิดความสวยงาม

วันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ชาวบ้านจะนำสำรับดังกล่าว เดินทางไปวัดพร้อมนำภัตตาหารไปถวายพระด้วย เมื่อเสร็จจากการฉลองแล้ว ชาวบ้านก็จะนำขนมอีกส่วนหนึ่งไปวางไว้บริเวณลานวัด เพื่อเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล เป็นทานให้แก่ผู้ล่วงลับที่ปราศจากญาติ หรือญาติไม่มาร่วมทำบุญให้ การทำแบบนี้เรียกว่า การตั้งเปรต เมื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้คนหลากหลายวัย ทั้งคนแก่เด็กคนหนุ่มสาว ก็จะกรูกันเข้าไปแย่งขนมตั้งเปรต ทุกคนจะเข้าไปแย่งกันอย่างพัลวัน เนื่องจากพวกเขาถือกันว่าการได้กินของเหลือ จากการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เป็นอาหารที่สร้างความสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก จากการแย่งกันไปเอาขนมแบบนี้นี่เอง จึงเรียกว่าการชิงเปรต