santa-claus-011

Christmas มาจากภาษาโบราณ Christes Maesse แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า ซึ่งมีการค้นพบข้อมูลนี้ ในปี ค.ศ.1038 ต่อมาภายหลังจึงมีการเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas โดยวันคริสต์มาส คือ วันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู ท่านคือศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เมื่ออ้างอิงจากพระคัมภีร์ Bible จึงพบบันทึกว่า พระเยซูทรงประสูติในสมัยจักรพรรดิ Julius Caesar แห่ง Roman แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุไว้ว่า พระเยซูทรงประสูติวันหรือเดือนอะไร แต่เหตุผลที่ต้องใช้วันที่ 25 ของทุกปี เป็นเพราะนักประวัติศาสตร์ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่า เดิมทีวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่จักรพรรดิ Aurelianus แห่ง Roman กำหนดให้เป็นวันฉลองของสุริยะเทพ ตั้งแต่ปี ค.ศ.274 เป็นต้นมา หากแต่ชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในจักรวรรดิ Roman รวมถึงชาว Roman ซึ่งเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ ต่างกระอักกระอ่วนใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพ พวกเขาจึงหันมาฉลองการถือกำเนิดของพระเยซูเจ้าแทน และตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.330 เป็นต้นมา ชาวคริสต์จึงได้ฉลองวันคริสต์มาสต์อย่างเป็นทางการ สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นเทศกาลสำคัญของชาวคริสต์ทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้

การเฉลิมฉลอง

วันคริสต์มาส จัดเป็นเทศกาลหลักในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือคริสต์ศาสนิกชน ในบางประเทศที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ โดยประเทศเหล่านี้รับประเพณีวันคริสต์มาส เข้ามาระหว่างถูกปกครองเป็นอาณานิคม กิจกรรมในวันคริสต์มาส เช่น การให้ของขวัญ , การประดับตกแต่งบ้านเรือน และต้นคริสต์มาส , การเดินทางมาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว เป็น การเฉลิมฉลองคริสต์มาสในประเทศต่างๆ ก็อาจมีรูปแบบแตกต่างกันอย่างชัดเจนมาก โดยมันเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมรวมทั้งประเพณีของแต่ละชาติ

ต้นคริสต์มาส

ต้นคริสต์มาส คือต้นสน ในสมัยโบราณนำมาประดับด้วยลูกแอปเปิ้ลกับขนมปัง ต่อมาจึงได้มีวิวัฒนาการ ซึ่งเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา จนถึงการประดับด้วยดวงไฟกระพริบสวยงามหลากสีสัน , ขนมหวาน รวมทั้งของขวัญต่างๆ คนไทยจะคุ้นเคยกับต้นคริสต์มาสสีเขียว แต่ความจริงแล้วต้นคริสต์มาสไม่ได้มีเพียงแค่สีเขียวเท่านั้น หากแต่ยังมีต้นคริสต์มาสสีต่างๆอีกมากมาย เช่น สีแดง , สีน้ำเงิน และสีขาว หากแต่สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในต่างประเทศ นั่นก็คือสีเงินกับสีทอง ย้อนไปในสมัยโบราณกาล ต้นคริสต์มาส ต้องการสื่อถึง ต้นไม้ในสวนสวรรค์ ที่Adam และ Eva แอบไปเด็ดลูกแอปเปิ้ลมากิน โดยพระเยซูเปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิต เป็นการสื่อถึงความเป็นนิรันดรภาพของพระเยซู นอกจากนี้ความสว่างไสวของพระองค์ยังเปรียบได้กับแสงเทียนซึ่งส่องสว่างในความมืด