เทศกาลทั้งหมดจะมีความสนุกที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์ของบ้านเรา ที่มีชาวต่างชาติให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก